Rehab appliance importer Europe

Rollick uw importeur in middelen voor revalidatie en mobiliteit. 
   grotere afbeelding

Handleiding (Engels)

Introductie  Werking  Specificatie  Montage  Doelgroep  Samenvatting

Werking:

Voortbeweging:
De rolstoel met Pivot laat zich vooruit bewegen middels een dubbelslag met de hevel.
Een dubbelslag is een voorwaartse en een achterwaartse hevelbeweging.
Achteruit bewegen doet men middels een enkelslag (de voorwaartse beweging) met de hevel.
De gemaakte slagen van de hevel kunnen kort of lang zijn, snel zijn of langzaam, met veel kracht en met weinig kracht worden uitgevoerd. De hevels bewegen onafhankelijk van elkaar. Vooruit gaat men wanneer men de metalen buisjes aan het einde van het handvat van de hevel naar binnen laat wijzen, achteruit gaat men wanneer men dezelfde buisjes naar buiten laat wijzen. Wanneer beide buisjes recht naar boven wijzen is de versnelling ontkoppeld en is men in de vrijloop. Eenmaal in de vrijloop, kan men de hoepels gebruiken voor de aandrijving.
Bij het hoepelen kan men ruimte scheppen voor de armen, door de hevels naar achter weg te klappen.


Remmen, sturen en schakelen:
Rechtuit sturen doet men door de linker- en de rechterhevel op identieke wijze te bewegen.
Naar links sturen doet men door vooral de rechterhevel te bewegen.
Naar rechts sturen doet men door de linkerhevel weer meer te gebruiken.
Scherpere bochten naar links maakt men door de met de rechterarm de hevel te bewegen en met de linker hand te remmen. Op deze manier kan men zelfs een draai maken van 360 graden, op de plek.
Remmen doet men door het handvat van de hevel met een polsbeweging naar binnen te bewegen. (zie grotere afbeelding)
De Pivot heeft 5 versnellingen (met ratio: 1.1:1 tot 2.1:1). Het veranderen van versnellingen is mogelijk door de versnellinghandel (zie grotere afbeelding) iets naar binnen te duwen en vervolgens te schuiven in verticale richting (naar boven voor een hogere en naar beneden voor een lagere versnelling).